Skip to content

„АЛУГЕМА” ЕООД

Сглобки 'Октонорм', 'Сима', панти за алуминиева дограма

Пространствена под 90º с характерни размери 25х25мм и сферична повърхност

схема на монтаж

Пространствена под 90º с характерни размери 25х25мм, пресеченаповърхнина и корпус от ЦАМ

схема за монтаж

Пространствена под 90º с характерни размери 35х35ммсхема за монтаж

Равнинна на 90º с характерни размери 85мм, корпус от ЦАМ за изработка на големи рекламни табла

схема за монтаж

.