За алуминиеви профили с канал 8 (8,5)мм , размери 17х40мм и по- широки, мотаж без частично разглобяване – „тик так“

схема за монтаж