Със стоманена ос и стоманени планки, предназначена за тежки прозорци и врати

схема за монтаж