Със стоманена ос, лети планки и „мързелива“ – монтира се без частично разглобяване при сглобено изделие

схема за монтаж