Доставят се отделно и се окомплектоват към сглобките по заявка, като стандартни изделия.