Пространствена под 90º с характерни размери 25х25мм и сферична повърхност

схема на монтаж