Пространствена под 90º с характерни размери 25х25мм, пресеченаповърхнина и корпус от ЦАМ

схема за монтаж